Chess olympiad Chennai 2022 vist information

Please follow and like us:
Pin Share

ரஷ்யாவில் நடக்க இருந்த இந்த செஸ் போட்டி, போர் காரணமாக இப்பொழுது நமது சென்னை இன்னும் மூன்று நாட்களில் நடைபெற போகிறது..

நம்ம ஊருல அதுவும் நம்ம சென்னையில் நடக்க இருக்கின்றன,

 

 

44 வது செஸ் ஓலிம்பியாட் சாம்பியன் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.


அது எப்படி மாஸ்கோ to சென்னை தேர்ந்தெடுக்க காரணம், செஸ் விளையாடும் நண்பர்களிடம் கேட்டால் சொல்லவர்கள், the India’s chess capital Chennai தலைநகரம்..

 

read also fide

சென்னை வருவதற்கான வழிகளை பார்க்கலாம்..

மும்பை to சென்னை காரில் அல்லது ரயில் மூலமாக பயணம் செய்தால்…22. மணி நேரம் ஆகும்..
விமானத்தில் பயணம் செய்தால் 1 மணி நேரமும் 55 நிமிடங்கள்..
ரயில் கட்டணம் ரூபாய் 1475.
விமான கட்டணம் ரூபாய் 5,437 ஒரு நபருக்கு…

booking ticket, paytm

 

நடைபெறும் இடம், சென்னை to மஹாபலிபுரம்,


செஸ் போட்டி நடைபெறம் இடம் ஷெரட்டன் மகாபலிபுரம் ரிசார்ட், சென்னை இருந்து, 56.7 கிலோ மீட்டர் உள்ள மகாபலிபுரம் நேரம் 1.50 நிமிடம் சென்று அடையலாம்..

நடைபெறும் நாட்கள் ஜூலை 28/22 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வரை நடைபெற இருக்கிறது..

இதில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்கள்.
162 நாடுகளில் இருந்து, 187 டீம் உடன் இதில் 162 பெண்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள்..


அருகில் இருக்கும் தங்கும் விடுதிகள்..

நன்றாக கடற்கரை ரசித்த படி வீரர்களுக்கு மனதிற்கு இதமான எண்ணங்களை தர கூடிய அருகில் நிறைய தங்கும் விடுதிகள் இருகின்றன..ஆனால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பது உங்கள் கையில் நண்பர்களே..
உங்களுடைய நன்மைக்காக சில தங்கும் விடுதி வழங்கி உள்ளோம்..

Hotels..

நீங்கள் உங்கள் ஊரில் பழக்கம் வழக்கம் எப்படி என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஓரு சிலருக்கு சில ஒவ்வாமை ஏற்படலாம் உங்களுக்காக அருகில் இருக்கும்.. ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல்  நாங்கள் உங்களுக்காக வழங்குகிறேன்..

Hospital —

medical..

செஸ் ஒலிம்பியாட் வரலாறு..

அருமையான பதிவு நன்றி ஐயா,,

Please follow and like us:
Pin Share

17 thoughts on “Chess olympiad Chennai 2022 vist information”

 1. Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website jewellerytrending.com to generate more leads.

  Here’s how:
  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at jewellerytrending.com.

  Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://boostleadgeneration.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  CLICK HERE http://boostleadgeneration.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Talk With Web Visitor and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://boostleadgeneration.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://boostleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=jewellerytrending.com

 2. Michael Sinclair

  Hello,

  I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting one-hundred thousand emails sent out within 48 hours for just $48 – we call it our 48-Special.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.
  – We make changes to the list and content until we get results.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!!!! We will send one hundred thousand emails for just $48

  Book a 10 min call with me now: https://bit.ly/hive-48-special

  NOTE: To buy an email list and hire an in-house email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $48. So, you save over $3,450.

  This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out. Book appointment now: https://bit.ly/hive-48-special

  Sincerely,
  Michael

 3. If you’re reading this message right now then you have just proved that contact form advertising works! I can advertise your product or service to millions for just a few hundred bucks. Skype me for info: contactformmarketing2023

 4. Hello,

  I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting two-hundred and fifty thousand (250,000) emails sent out within 48 hours for just $48 – we call it our 48-Special.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.
  – We make changes to the list and content until we get results.

  WHO THIS IS FOR:

  – Companies who offer products/services to businesses (B2B).
  – Companies who provide a product/service with wide appeal (not a small niche).
  – Companies who product/service can be sold across the USA and/or international.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!!!! We will send out two-hundred and fifty thousand (250,000) emails for just $48.

  Take action today and let’s get you some leads. This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out.

  Simply book a time to talk on our calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

  NOTE: To buy an email list and hire an in-house email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $48. So, you save over $3,450.

  Sincerely,

  Michael
  HiveMailers

  Calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

 5. Hello Again,

  I sent a message a few days ago but I’m not sure if you received it so I figured I would do a quick follow up with you again.

  I was on your site today and I wanted to see if you would be open to getting a FREE 7-Day trial of our AI Agents, like ChatGPT, but much better.

  Plus, our plans start as low as $10 per month if you decide to continue.

  Our AI Agents Can:

  • Assist your team with tasks, projects and research, which will increase productivity.
  • Crush to-do list by writing – ads, code, emails, content, sales copy, contracts & more.
  • Give you time to focus on important things instead of handling mundane tasks.
  • Save you time, save you money and make your team much more effective.
  • Make sales calls, take inbound calls and answer support questions (coming soon).

  … and much, MUCH more!

  Watch our video here and see how we can help: https://bit.ly/myaa-trial-offer

  Our clients are saving 20%- 30% on operational costs each month by using our AI Agents to handle hundreds of tasks.

  Claim your FREE Trial Of our AI Agents Now, before this offer ends. Get started here: https://bit.ly/myaa-trial-offer

  Best,

  Susan Karsh

 6. Hey there,

  Are you tired of drowning in unsecured credit card debt? We understand the overwhelming stress it can cause. The good news? You don’t have to face it alone. SettleBankDebt offers a successful alternative to bankruptcy, credit counseling, and debt consolidation loans, helping you settle for less without the stress!

  Imagine eliminating your unsecured credit card debt while saving over 50% of what you owe. With SettleBankDebt, you’ll benefit from fast debt settlement, the lowest rates in the industry, and personalized solutions tailored to your unique situation.

  Don’t believe the misconception that debt is an inescapable trap. It’s absolutely achievable to pay off debt once it builds up. Let’s prove it together. Act now and schedule your free, no-obligation consultation. This limited-time offer is exclusively available to the first 20 people who sign up this week.

  Click the link below to take the first step towards financial freedom:

  https://bit.ly/settlebankdebt

  At SettleBankDebt, our customers always come first. With personalized consultations, I’m committed to providing you with the support and solutions you need to break free from the chains of debt.

  Best regards,

  SettleBankDebt

  P.S. Act now and settle for less without the stress! Schedule your free consultation today.

  Click here: –> https://bit.ly/settlebankdebt

 7. Hello,

  Gilly Sourcing is a Chinese sourcing firm dedicated to facilitating connections between sellers and suppliers in China. Our comprehensive services encompass product storage, price negotiation, quality control, and shipping logistics. Go to https://gillysourcing.com/

 8. In the vibrant city of Hyderabad, a hub of artistry and culture, the best handmade painting manufacturers in Hyderabad. stand out as true maestros of their craft. These skilled artisans blend tradition with innovation, creating exquisitely handcrafted masterpieces that capture the essence of the city’s rich heritage. With meticulous attention to detail and a passion for their art, these manufacturers bring to life a diverse range of paintings.

 9. Hey,

  I’m Dave Frost, the founder of Well Past Forty, a Master Fitness Trainer, and author.

  Are you ready to live longer, perform better, and die harder than others?
  Here’s why you should join up with me to stay Well Past Forty:

  Add 7 to 10 years to your health span & lifespan with my “7 S” steps to thrive and strive.
  Experience more energy and libido, look better, and get functionally strong.
  Get your free set of Stretching Guides and a 35% discount on my new book, “Strong to Save”

  Are time constraints or “yes but” excuses holding you back?

  Optimally invest in your physical 401K portfolio today!

  1. Set up your free Accelerator chat with me @ https://bit.ly/wellpastforty.
  2. Visit my website at https://bit.ly/wellpastforty-com to learn more.
  3. Text “WP40” to #41259 to opt-in for your actionable, daily training hacks.

  To your longevity and vitality,

  Dave Frost
  Founder, Well Past Forty LLC

  P.S. Your physical health is a $10 Million portfolio.
  Take action now and start your journey to live longer and die harder. Visit our website today.

  Click here: –> https://bit.ly/wellpastforty-com

 10. Hey there,

  I wanted to reach out and let you know about our new service called Myaa Dialogue Agents, the latest breakthrough in artificial intelligence technology.

  Our Myaa Dialogue Agents have been engineered to handle a wide range of tasks, from making outbound telephone calls and taking inbound calls to booking appointments and providing top-notch customer service.

  The best part is, they possess all the capabilities of a skilled telemarketer, and more! These agents can seamlessly communicate with your customers without them even realizing they are speaking to an AI. It’s truly mind-blowing!

  To give you a taste of the extraordinary capabilities of Myaa Dialogue Agents, we are currently offering a free 30-day trial. However, please note that this offer is only valid until February 15th, so time is of the essence!

  To learn more about our AI Agents click here: https://bit.ly/myaa-voice-promo

  Just imagine the possibilities. Our Myaa Dialogue Agents are already helping businesses like yours, resulting in significant savings of thousands of dollars on overhead costs.

  In fact, the demand for Myaa Dialogue Agents has been so overwhelming that we had to triple our staff just to keep up! However, due to the custom programming required for each agent, we can currently only produce around 20 per week.

  Remember, our free 30-day trial won’t last forever. Get started now: https://bit.ly/myaa-voice-promo

  To your future success,

  Chloe Smith

 11. Do not stay out of business, or close down due to lack of Funding and finance. Your projects, businesses and financial needs is completely possible.

  You can now fund your projects, businesses without worries of repayment as you can have ample amount of time to execute your projects and businesses and build up, grow financially, to achieve your complete set goals.

  Are you also a broker/consultant? Make life easy for various of your clients globlly to help provide funding for their various Businesses and Projects, edging them towards a better buiness and financial goals.

  Chu Yeung
  Customer Care Department
  info@charterunionfin.com
  +852 8199 9324

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!