இன்று தங்கத்தின் விலை கடும் வீழ்ச்சி

Please follow and like us:
Pin Share

இன்று தமிழகத்தில் 22 காரட் கடும் வீழ்ச்சி தங்கம் விலை ஒரு சவரன் 8 கிராம் விலை ₹ 37,088 ரூபாயாக சவரன்க்கு ₹320 குறைந்துள்ளன.

சென்னையில் தங்கம் விலை கடும் வீழ்ச்சி

commodityPrice
1 gram ₹ 4770
8 gram ₹ 38,160
1 kg silver ₹ 61,750
1 gm silver₹ 66,30இன்று சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் 8 கிராம் ₹ 37,088 ஒரு கிராம் ₹ 4636 விற்கப்படுகின்றது.
நேற்றைய விட விலை இன்று 8 கிராமிற்கு ₹ 320 ஒரு கிராமிற்கு ₹ 40 ரூபாயாக குறைந்து உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

commodityPrice
1 gram ₹ 4770
8 gram ₹ 38,160
1 kg silver ₹ 60,430
1 gm silver₹ 66,30


மதுரையில் ஆபரண தங்கத்தின் நிலவரப்படி 22 காரட் ஆபரண தங்கம் இன்று ஒரு சவரன் 8 கிராம் ₹ 37,640 ஒரு கிராம் ₹ 4705
நேற்றைய விலை விட இன்று சவரன்க்கு ₹ 240 ரூபாயம் ஒரு கிராமிற்கு ₹ 35 குறைந்த உள்ளன.

Commodity Price
1 grams 24 k₹ 5395
10 grams 24 k₹ 53,950


சர்வதேசத் சந்தையில் அவுன்ஸ் தங்கத்தின் அமெரிக்க டாலர் நிலவரப்படி இன்று $ 1708 டாலராக வர்த்தகம் வீழ்ச்சியடைந்தது. 24 காரட் 10 கிராம் விலை ₹ 52,200 இன்று விற்பனை ஆகிறது,

வெள்ளி ஒரு கிராம் ₹ 60,40 காசுக்கும் ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ₹ 57,480 விற்கப்படுகின்றன.நேற்று விட இன்று பார் வெள்ளி ₹ 632 குறைவாக காணப்படுகின்றன..

CommodityYesterday Todaychange
1 Gram₹ 5070₹5080₹10🔺️
8 Gram₹ 40,560₹40,640₹80🔺️
10gm 24k Pure gold₹ 56,600₹56,640₹40🔺️
1 kg silver₹ 70,400₹70,260₹ 140🔻

Please follow and like us:
Pin Share

3 thoughts on “இன்று தங்கத்தின் விலை கடும் வீழ்ச்சி”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!